HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Støyskader og hørselvern

Hørselsvern er blant verneutstyret som ofte er påbudt på arbeidsplasser. Det er viktig at man bruker riktig type hørselsvern, slik at man beskytter hørselen, samtidig som man kan være produktiv og ikke reduserer hørselen for mye slik at kommunikasjon fortsatt er mulig. 

Ånderetssvern

Ånderettsvern

Å velge riktig åndedrettsvern er meget viktig, siden det skal beskytte lungene våre. Det finnes mange forskjellige typer åndedrettsvern med ulike beskyttelsesfaktorer. Det finnes også en rekke forskjellige filtre som beskytter mot ulike partikler og stoffer.

Fallsikring

Fallsikring

Fallsikring ved stor høyde er et krav for å unngå fallulykker. Det er viktig å velge riktig utstyr for riktig situasjon. Brukeren må også få opplæring i hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen, justeres og vedlikeholdes. Vi utfører lovpålagt årskontroll på ditt fallsikringsutstyr.

Førstehjelp

Førstehjelp

Førstehjelp er den hjelpen man gir en skadet eller syk person før profesjonell hjelp ankommer. Førstehjelp kan være livsavgjørende, og derfor er det viktig at man har riktig utstyr og kunnskap på arbeidsplassen. Vi leverer et bredt utvalg av førstehjelpsprodukter og tilbehør.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing