MILJØ

__

VÅR MILJØPOLICY

__

Proff1 Montasjemateriell har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Proff1 Montasjemateriell.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
  • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Proff1 Montasjemateriell.

For konkrete mål og resultater viser vi til våre årlige Klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårn.

 

 

 

 

     

HAR DU ET INNSPILL?

__

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres?

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing