Fallsafe fallsikring

Fallsikringskurs

Fallsikringskurs

Vi tilbyr lovpålagte fallsikringskurs for å sikre at ditt personell er trygt og kompetent i bruk av fallsikringsutstyr. Alle ansatte som skal benytte fallsikring må ha gjennomgått og bestått dette kurset.

Tilpasset alle brukere

Våre kurs er skreddersydd for både nybegynnere og erfarne brukere. Vi gir en grundig opplæring som dekker både praktisk og teoretisk kunnskap om korrekt bruk, vedlikehold og inspeksjon av fallsikringsutstyr.

Når må man bruke personlig fallsikring?

Personlig fallsikring må brukes ved arbeid der det er risiko for fall fra to meter eller mer. Først skal man vurdere felles vernetiltak, som stillas, arbeidsplattformer eller annen beskyttelse som arbeidstakeren ikke trenger å bære. Disse tiltakene, også kjent som kollektiv sikring, er å foretrekke når det er mulig.

Personlig fallsikringsutstyr er nødvendig der felles vernetiltak ikke kan brukes eller når arbeidet er så kortvarig at det ikke er praktisk å montere stillas og plattformer. Dette gjelder spesielt for arbeid med risiko for fall fra høyden eller arbeid på tak.

Praktisk Informasjon

Våre fallsikringskurs dekker alt fra risikoidentifikasjon til praktisk bruk av utstyr, slik at dine ansatte får den nødvendige kunnskapen for å arbeide trygt.

Kontakt oss i dag for å avtale et kurs for dine ansatte og sørge for at ditt team er godt forberedt og trygt i arbeidshverdagen.

Vi vil også legge ut påmelding til kurs fortløpende hvor man enkelt kan melde på enkeltdeltagere.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing