Fallsafe fallsikring

Fallsikring og årskontroll

I samsvar med EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres årlig. Kontrollen skal dokumenteres. Årlig ettersyn er mer omfattende og grundig enn en daglig kontroll. Den årlige kontrollen må utføres av en kvalifisert person.

Vi utfører årlig kontroll og du får dokumentasjon på at denne er utført og at utstyret er i forsvarlig stand.

Kurs i falllsikring

I tillegg arrangerer vi lovpålagte fallsikringskurs for å utdanne ditt personell i sikker bruk av fallsikringsutstyr. Alle ansatte som skal benytte fallsikring må ha gjennomgått og bestått kurset.

Våre kurs er tilpasset både nybegynnere og erfarne brukere, og gir praktisk og teoretisk kunnskap om riktig bruk, vedlikehold og inspeksjon av fallsikringsutstyr.

Når må man bruke personlig fallsikring?

Ved arbeid der det er risiko for fall fra to meter eller mer, må man først velge felles vernetiltak og deretter personlig fallsikringsutstyr. Det kan være arbeid med risiko for fall fra høyden eller arbeid på et tak. Felles sikringstiltak kan være at man sørger for at det finnes stillas, arbeidsplattformer eller annen beskyttelse som en arbeidstaker ikke har på seg. Av og til kalles de også kollektiv sikring.

Personlig fallsikringsutstyr brukes der man ikke kan bruke felles sikring eller der arbeidet er så kortvarig at det ikke er fornuftig å montere stillas og plattformer.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing