PERSONVERNERKLÆRING

Vi er opptatt av våre brukeres personvern og sørger for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning.

Denne personvernerklæringen gjelder for Proff1 Montasjemateriell Tønsberg sin nettside www.proff1.no.
Proff1 Montasjemateriell Tønsberg (org. no. 928 645 134) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden. Det gjelder egne databehandleravtaler for tjenester levert av www.proff1.no. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige tjenester.

Kontaktinformasjon

Kontakt: 33 38 18 90 / tonsberg@proff1.no

Vår nettstedsadresse er: www.proff1.no

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORFOR SAMLER VI DE INN

Kontaktskjema

Ved å sende inn en melding via vårt kontaktskjema samtykker du til denne personvernerklæringen.
Informasjonen som sendes til oss via vårt kontaktskjema blir sendt til vår e-post adresse og lagret på egen database hos tredjepart.

Hvis du har sendt inn en melding via vårt kontaktskjema kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Samtykke

Merk at enkelte personopplysninger blir behandlet på grunnlag av samtykke, som markedsføring, herunder, nyhetsbrev og kommunikasjon. Ved å melde deg på nyhetsbrev samtykker du til slik behandling av personopplysningene dine. Se nedenfor om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet i denne sammenheng.

Informasjon som blir samlet inn

Proff1 Montasjemateriell Tønsberg har som intensjon å sende ut nyhetsbrev via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Make AS (www.make.as) er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi en virksomhet eller deg som privatperson. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.
Proff1 Montasjemateriell Tønsberg innhenter personopplysninger når du melder deg på for å motta Nyhetsbrev/tilbud hos oss på epost og/eller sms.
De opplysningene Proff1 Montasjemateriell Tønsberg henter inn og behandler er følgende: navn, telefonnummer og epostadresse, og din aksept til å bruke informasjonen til markedsføring, herunder nyhetsbrev på epost/SMS og andre måter for direkte markedsføring.

Hvordan Proff1 Montasjemateriell Tønsberg benytter -og hvem kan benytte dine personopplysninger

Proff1 Montasjemateriell Tønsberg benytter informasjonen kun til markedsføringsformål. Proff1 Montasjemateriell Tønsberg samler inn informasjon slik at vi kan gi våre kunder relevante tilbud.
Make AS organisasjonsnummer 993 555 002 er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles i vårt nyhetsbrev register. Disse opplysningene vil ikke bli solgt eller overført til en tredjepart – noe som betyr at du ikke vil få informasjon fra andre selskaper enn oss basert på dine opplysninger.
Behandling av personopplysningene vil enten skje på grunnlag av oppfyllelse av avtale, dersom vi oppfylle en avtale med deg, på grunnlag av samtykke (som ved markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev) eller for å oppfylle rettslige forpliktelser Proff1 Montasjemateriell Tønsberg er pålagt som regnskapsføring mv.
Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene ble innhentet for. Dette innebærer at personopplysninger til markedsføring slettes dersom du melder deg av nyhetsbrev eller trekker ditt samtykke.
Personopplysninger knyttet til salg eller avtaler du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til Proff1 Montasjemateriell Tønsbergs oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt.
Du har rett til å klage på behandling som gjøres av dine personopplysninger til Datatilsynet, se mer på www.datatilsynet.no

Informasjonskapsler

Pr. gjeldene tid bruker ikke proff1.no informasjonskapsler / cookies.

Ansvar for innhold på nettstedet

Proff1.no endrer innholdet på nettsiden etter behov og kan når som helst, helt eller delvis, endre eller fjerne innholdet uten forvarsel. Enhver beslutning du måtte ta som følge av innholdet, er på eget ansvar.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Proff1.no kan inneholde linker til relevante kilder for opplysninger. Vi fraskriver oss fra alt ansvar for innholdet på nettsider det pekes til, eller produkter og tjenester som selges der, herunder evt. brudd på personvernlovgivning eller andre brudd på norsk lov.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Proff1 Montasjemateriell Tønsberg deler ikke dine personlige opplysninger med tredjeparter.

Sikkerhet

Vi forplikter oss til å holde din informasjon sikker, for å forhindre uautorisert tilgang eller lekkasje. Vi benytter oss av elektroniske og fysiske rutiner for å sikre informasjonen vi tilegner oss gjennom www.proff1.no